Изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“

В изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“, – експерт Клуб работа провежда индивидуални и групови консултации, предоставя информация за пазара на труда, прави...

Изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“

В изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“, – екипа извършва и  мобилна услуга , като два пъти в месеца  посещава един от кварталите на Лом и провежда срещи по...