„Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

От 01.09.2021г. Фондация „Рома-Лом” стартира изпълнението на проект: „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”  по тематичен  приоритет „Овластяване на уязвими групи“ в рамките на ...