Във връзка с изпълнение на проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, беше изработен филм за успели роми. В рамките на филма бяха представени и личните истории от успешни роми от град Лом.