Във връзка с изпълнение на проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, бяха представени 5 истори на 5 успели роми. Това са личните истории на успели роми от град Лом.