В изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИТЕ УСЛУГИ“ , в  офиса на Фондация „Рома-Лом“ е изграден център за предоставяне на социални услуги, услуги по заетост, психологическа подкрепа и правни консултации.