В изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“, – екипа извършва и  мобилна услуга , като два пъти в месеца  посещава един от кварталите на Лом и провежда срещи по домовете или в подходящо място изнесени консултации.