В изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“, – експерт Клуб работа провежда индивидуални и групови консултации, предоставя информация за пазара на труда, прави професионална оценка, подпомага при изготвяне на автобиография, заявления за работа и др.