В изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”  се  проведоха две общи срещи на групите, създадени по проекта.

Проектът ,,Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи- будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани Българи в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.