След проведени задълбочени дискусии сред ромската общност и в изпълнение на Дейност 6 „Организиране на местни застъпнически кампании от консолидираните ромски групи“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”  се  проведоха планираните акции и кампании по населените места.

Проектът ,,Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи- будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани Българи в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.