В изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в
ромските общности“ по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България” бяха проведени срещи с групите от гр. Лом, гр. Видин, с. Лехчево, с. Крива бара и с. Медковец. По време на проведените срещи бяха планирани местни кампании, свързани с изпълнение на дейността. Направи се разпределение на задачи и се обсъди обхвата на планираните местни кампании.
Проектът ,,Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи- будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани Българи в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Може да е графика на текст, който гласи 'Iceland Liechtenstein Norway Active citizens fund'.Може да бъде изображение с 6 души и текстово съобщениеМоже да бъде изображение с 6 души, хора, които учат, маса и текстово съобщение.Може да бъде изображение с 8 души, хора, които учат и маса.Може да бъде изображение с 10 души, хора, които учат и маса.Може да бъде изображение с 9 души, усмихнати хора, хора, които учат и масаМоже да бъде изображение с 2 души, хора, които учат и маса.Може да бъде изображение с 8 души, хора, които учат, болница и текстово съобщение.Може да бъде изображение с 4 души, хора, които учат и маса.Може да бъде изображение с 5 души и масаМоже да бъде изображение с 7 души, хора, които учат и маса.Може да бъде изображение с 7 души, хора, които учат, очила и текстово съобщение.Може да бъде изображение с 6 души, хора, които учат, маса и текстово съобщение.Може да бъде изображение с 6 души, хора, които учат и текстово съобщение