Funded by the Citizens, Equality, Rights and Values

 Programme (2021-2027)

of the Eur opean Union (ref: 101091387).

Проект „Активни роми/Ефективни политики“, финансиран от MRG.

Проектът ще се фокусира върху подготовката на 20 представители на ромската общност да формулират и поставят приоритетите, касаещи ромската общност, в дневния ред на местната власт.

От 23 до 25 април 2023г. в х-л „Ата“, гр. Вършец се проведе първото обучение на избраните 20 участници за застъпничество и работа в общността по проект „Активни роми/Ефективни политики.“