Във връзка с реализиране на Проект № BGLD-3.002-0007 „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, Община Лом стартира процедура за подбор на доброволци.