Резюме-Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор № 93-00-145/12.10.2022 г., се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Резюме