Партньори

Местно ниво

Община Лом

Дирекция „Бюро по труда” – Лом

Дирекция „Социално подпомагане” - Лом

РПУ – Лом

Съюз на инвалидите

Областно ниво

Областна управа - Монтана

РИО Монтана

РДВР Монтана

Национално ниво

С.Е.Г.А

Фондация Помощ за благотворителността в България

Фондация „Романи бахт”

Международно ниво

Съвет на Европа

Европейски ромски фонд ПАКИВ

Европейски център за правата на ромите

Романи крис

Инфорома – Словакия

Джено

Рома – Урал

Център за изследване на ромите

ДРОМ – Куманово, Македония

ПРООН

Донори

Roma Education Found

Porogram PHARE

Oxfam Novib

Minority Rights Group

Фондация С.Е.Г.А

European Dialogue

Charles Stewart Mott Foundation

MATRA program

Фондация Помощ за благотворителността в България

Институт Отворено общество

Посолство на Финландия

Фондация "Америка за България"