История

Фондация „Рома-Лом“ е организация с идеална цел, регистрирана в България през ноември 1996 г. по Закона за лицата и семействата, която работи за овластяване и подобряване на социалната еманципация на групите в неравностойно положение в региона на Северозападна България, със специално внимание към развитието на ромската общност.

Фондация „Рома-Лом“ е създадена от група съмишленици от ромската общност в Лом, които в продължение на две години са работили като неформална група. През този период (1995 – 1996) групата е реализирала два проекта: първият е свързан с подобряването на инфраструктурата в един от ромските квартали в град Лом, а вторият с ремонтирането на покрива на едно от основните училища в Лом, намиращо се в ромския квартал Младеново.

Учредител на организацията е Николай Кирилов, който заедно с Дияна Ангелова, Цветанка Павлова, Асен Славчев и Васил Кирилов формират и първият УС на организацията. Те формират и първоначалния основен екип за изпълнение на програмите. Постепенно с разширяването на дейностите към основния екип се включват още координатори и доброволци – мотивирани младежи и девойки от общността. При осъществяването на кампании и конкретните програмни дейности, фондацията ползва услугите на около 120-150 доброволци от четирите ромски квартала.

От 03 юни 2002 Фондация „Рома-Лом“ е регистрирана по новия Закон за Юридически лица с Нестопанска Цел (ЗЮЛНЗ).

Новият управителен съвет на фондацията е съставен от шест човека с висок капацитет и богат опит в работата на неправителствения сектор.

Новите членове на управителния съвет, помагат за осъществяването на дейности от различни области: застъпничество и лобиране, международни контакти, повишаване на капацитета на екипа за стратегическо планиране, наблюдение и оценка и развитие на местни неправителствени организации.

В момента организацията е в пре регистрация, като в новия УС са:

  1. Витка Цветанова- Председател на УС
  2. д-р Румян Сечков- Д-р по съвременна история
  3. Професор Ивайло Търнев
  4. Аксиния Димитрова
  5. д-р Дияна Кирилова – д-р по образователни науки
  6. Марияна Милошева- Круш- Експерт оценил по програми за развитие за централна и източна Европа