Да благодарим на нашите партньори от фондация „ С.Е.Г.А.“

Да благодарим на нашите партньори от фондация „ С.Е.Г.А.“ за възможността да участваме на международна конференция в Централно европейският университет в Будапеща с участието на представители от на 25 университета в Европа. Good practices and potentials in educational...

Изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация на ромски групи” по проект № ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 11, 12 и 13 ноември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе втори модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация...

Набиране на доброволци

Във връзка с реализиране на Проект № BGLD-3.002-0007 „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, Община Лом стартира процедура за подбор на...

Успешна кандидатура на представител на фондация “Рома-Лом“ за участие в “Съвета на децата“

Никол Николаева, с изпратена кандидатура като представител на фондация ,, Рома- Лом‘‘ , беше избрана да бъде представител на младежите от област Монтана в ,,Съвета на децата‘‘, който е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето...

„Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“

Към уязвимите групи от Община Лом е насочен проектът „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, който се финансира по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Партньори са...

„Грижа за истината – срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация“

„Грижа за истината – срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация“ е заглавието на най-новото издание на Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“, в партньорство с Фондация Приложни изследвания и комуникации, Фондация Рома-Лом и...

Изпълнение на Дейност 2 „Комуникация и публичност, разпространение на резултатите от проекта” по проект № ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 29.04.2022г. в гр. Лом екипа на Фондация „Рома-Лом”, в изпълнение на Дейност 2  „Комуникация и публичност, разпространение на резултатите от проекта” по проект  № ACF 733 „Укрепване...

Първи модул на обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация на ромски групи” по проект  № ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”.

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. От 29.04 до 01.05. 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе първи модул на обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация на...
Срещи по проект“Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България „

Срещи по проект“Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България „

Срещи в гр. Лом, гр. Видин, с. Медковец, с Лехчево, с. Крива Бара за идентифициране на местни активни ромски групи и включването им в проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна...

Нова възможност

Новият директор на Homerton College, Cambridge, приятелят на ромската общност лорд Саймън Олей, обеща да подкрепи две пълни стипендии за студенти в неравностойно положение....