ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 16, 17 и 18 Декември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе четвърти модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация на ромски групи” по проект № ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”.

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 16, 17 и 18 Декември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе четвърти модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и...

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 09, 10 и 11 Декември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе трети модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация на ромски групи” по проект № ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”.

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 09, 10 и 11 Декември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе трети модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и...

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01 Бенефициент: Фондация „Рома-Лом” Партньор: Сдружение „Център за обучение и...

Да благодарим на нашите партньори от фондация „ С.Е.Г.А.“

Да благодарим на нашите партньори от фондация „ С.Е.Г.А.“ за възможността да участваме на международна конференция в Централно европейският университет в Будапеща с участието на представители от на 25 университета в Европа. Good practices and potentials in educational...

Изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация на ромски групи” по проект № ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 11, 12 и 13 ноември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе втори модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация...

Набиране на доброволци

Във връзка с реализиране на Проект № BGLD-3.002-0007 „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, Община Лом стартира процедура за подбор на...

Успешна кандидатура на представител на фондация “Рома-Лом“ за участие в “Съвета на децата“

Никол Николаева, с изпратена кандидатура като представител на фондация ,, Рома- Лом‘‘ , беше избрана да бъде представител на младежите от област Монтана в ,,Съвета на децата‘‘, който е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето...

„Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“

Към уязвимите групи от Община Лом е насочен проектът „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, който се финансира по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Партньори са...